a R k e o l o g

zihnimdeki kazılardan çıkanlar

Kıpçak balbalları
Göktürk balbalları
oztuvgan:

Uyğur balbaldarı, Qatın, erkek ve arslan.Uygur balbalları. Kadın, erkek ve aslan.

oztuvgan:

Uyğur balbaldarı, Qatın, erkek ve arslan.
Uygur balbalları. Kadın, erkek ve aslan.

Üçağız, Kekova Yolu (Luigi Mayer - 1804)

Üçağız, Kekova Yolu (Luigi Mayer - 1804)

Mitoloji:…Gök Tanrısı Anu gök boğasını yere indirip salıverdi. Boğa bir taraftan insanları öldürmeye, diğer taraftan ortalığı kırıp dökmeye başladı. Gök boğası böyle başıboş kalınca Uruk’ta her şey yok olacaktı. Bunu gören Gilgameş ve Enkidu boğanın üzerine atıldılar, kılıçlarını saplayıverdiler. Boğa cansız düştü yere. Bunu gören tanrıça İnanna Uruk duvarına çıkarak “Göğün boğasını öldürmeye cesaret eden Gilgameş’in vay haline!” diye bağırmaya başladı. Bunu gören Enkidu, fena halde kızdı ve hemen boğanın sağ kalçasını keserek İnanna’ya fırlattı ve üstelik “imkanım olsaydı seni de böyle yapardım!” dedi…
Figür: Neo-Asur kahverengi akik silindir mührün çağdaş baskısı, MÖ 7.yy. Gılgamış ve Enkidu göğün boğasını öldürüyor.
Asur Kralı Asurbanipal replikasından ayrıntı
Akad Kralı Sargon Büstü, Bronz, MÖ 2306.

Akad Kralı Sargon Büstü, Bronz, MÖ 2306.

(ancient-mesopotamia gönderdi)