a R k e o l o g

zihnimdeki kazılardan çıkanlar

richard-miles-archaeologist:

Ancient Worlds - BBC Two
Episode 1 “Come Together”

Uruk - “the mother of all cities”.

Uruk was one of the most important cities in ancient Mesopotamia; an ancient city of Sumer -and later Babylonia, situated east of the present bed of the Euphrates river.  According to the Sumerian King List, it was founded by King Enmerkar sometime around 4500 BCE.

Uruk is considered the first true city in the world. It was home to 40.000 or perhaps 50.000 people, a population density unprecedented in human history.

In myth and literature, Uruk was famous as the capital city of Gilgamesh. The great epic poem The Legend of Gilgamesh contains a proud description of his city:

Go up, pace out the walls of Uruk.
Study the foundation terrace and examine the brickwork.
Is not its masonry of kiln - fired brick?
And did not seven masters lay its foundations?
One square mile of city, one square mile of gardens,
One square mile of clay pits, a half square mile of Ishtar’s dwelling,
Three and a half square miles is the measure of Uruk

PART I

Uruk, Iraq

(allmesopotamia gönderdi)

http://tufar.com/SanalBaba/Muazzez_Ilmiye_CIG/Muazzez_Ilmiye_CIG_Kuran_Incil_ulay_Tevratin_Sumerdeki_Kokeni.pdf

Halley Kuyrukluyıldızı (Beytlehem) ve İsa’nın Doğum Yılı

Halley kuyrukluyıldızı, Dünya üzerinden çıplak gözle görülebilen tek kuyrukluyıldızdır. 18. yy.da Edmond Halley bu kuyrukluyıldızın 76 yılda bir belirdiğini ve tarih boyunca gözlemlenen kuyrukluyıldızların aynı kuyrukluyıldız olduğunu hesaplamıştır. 1758, 1835, 1910 ve 1986 yıllarında tekrar ortaya çıkmıştır. Bu bilgiyle birlikte İncil referans alınarak yapılan bir hesapla miladi takvimin başlangıcı 0 değil MÖ 12 yılı olmaktadır.

Matta, 2,1: İsa’nın Kral Hirodes devrinde Yahudiye’nin Beytlehem Kentinde doğmasından sonra bazı yıldızbilimciler doğudan Yeruşalim’e gelip şöyle dediler: Yahudilerin Kralı olarak doğan çocuk nerede? Doğuda Onun yıldızını gördük ve Ona tapınmaya geldik.

Cosmos: a Spacetime Odyssey

Bilim, bilgi ve cehalet arasındaki sınırda işler. Bilmediğimiz şeyleri itiraf etmekten korkmuyoruz. Bunda utanılacak bir durum yok. Utanılacak tek şey, bütün cevapları biliyormuşuz gibi davranmaktır.

Neil deGrasse Tyson
Kozmoz: Bir Uzay-Zaman Yolculuğu (1. Sezon, 2. Bölüm)ytellioglu:

Cengiz Kağanın Torunu Mengü Kağan Dönemi (12.yy) ve Ak-Hun Parasındaki (6.yy) Aynı Tamga..Bu İkonografik Simge Türkçe “EDİZ” okunan Tamga. Ediz Ulu Yüce ve Yüksekte olan anlamında bir sözcük. Bu sembolün daha önce çeşitli uygarlıklarda Orion Takımyıldızı İzdüşümü ya da Diagramı olduğunu paylaşmıştım..Ediz-Orion, yukarıdaki Ulu Kutlu olan..Bu Tamga aynı zamanda Çift Tatar-Kırım Tamgası..Yani Çift Ok-Yay işaretinin stilize edilmiş halidir. Arkaik İnsan, Ok-Yay Sembolizmini Orion ve Sagittarius için kullanmıştır..Nuray Bilgili..

Gönderdiğiniz sikkelerdeki tamgalara benzer semboller Yunan ve Yakındoğu mitolojisinde de bulunmaktadır. Marduk ve Zeus örneklerini ekte gönderdim.. İyi çalışmalar. Ozan Usanmaz…

ytellioglu:

Cengiz Kağanın Torunu Mengü Kağan Dönemi (12.yy) ve Ak-Hun Parasındaki (6.yy) Aynı Tamga..Bu İkonografik Simge Türkçe “EDİZ” okunan Tamga. Ediz Ulu Yüce ve Yüksekte olan anlamında bir sözcük. Bu sembolün daha önce çeşitli uygarlıklarda Orion Takımyıldızı İzdüşümü ya da Diagramı olduğunu paylaşmıştım..Ediz-Orion, yukarıdaki Ulu Kutlu olan..Bu Tamga aynı zamanda Çift Tatar-Kırım Tamgası..Yani Çift Ok-Yay işaretinin stilize edilmiş halidir. Arkaik İnsan, Ok-Yay Sembolizmini Orion ve Sagittarius için kullanmıştır..Nuray Bilgili..

Gönderdiğiniz sikkelerdeki tamgalara benzer semboller Yunan ve Yakındoğu mitolojisinde de bulunmaktadır. Marduk ve Zeus örneklerini ekte gönderdim.. İyi çalışmalar. Ozan Usanmaz…

archaicwonder:

Very Rare Electrum Stater from Kyzikos, Mysia c. 500-450 BC
The coin shows a winged deer with a tunny fish below; an incuse quadripartite square is on the reverse.
Kyzikos (Cyzicus) was a city in the region of Mysia in the northwest of ancient Asia Minor or Anatolia (modern Balıkesir Province, Turkey). The city was said to have been founded by Pelasgians from Thessaly, according to tradition at the coming of the Argonauts; later it received many colonies from Miletus, allegedly in 756 BC, but its importance began only after the Peloponnesian War (431–404 BC), when the decay of Athens and Miletus set in.

archaicwonder:

Very Rare Electrum Stater from Kyzikos, Mysia c. 500-450 BC

The coin shows a winged deer with a tunny fish below; an incuse quadripartite square is on the reverse.

Kyzikos (Cyzicus) was a city in the region of Mysia in the northwest of ancient Asia Minor or Anatolia (modern Balıkesir Province, Turkey).
The city was said to have been founded by Pelasgians from Thessaly, according to tradition at the coming of the Argonauts; later it received many colonies from Miletus, allegedly in 756 BC, but its importance began only after the Peloponnesian War (431–404 BC), when the decay of Athens and Miletus set in.

(Kaynak: news.coinupdate.com)

İnternetin Sözde Hümanist Ahlak Bekçileri

Ey sosyal medyanın duyarlı insanları… Başkalarının acıları üzerinden egonuzu tatmin etmeyi bırakıp ne zaman kendiniz gibi davranacaksınız? Ben de SİZİ kınıyorum…

“Yokluğun hiçlik olduğuna inanmaktan daha büyük bir hata olamaz. İkisi arasındaki fark bir zamanlama meselesidir. Hiçlik önce, yokluk sonradır.”

—   A’dan X’e  / John Berger (via felsefekulubu)