a R k e o l o g

zihnimdeki kazılardan çıkanlar

Sümer Dini ve İbrahimi Dinler

Sumer Tanrıları, insanlara ne istediklerini bildirmez; fakat hoşlarına gitmeyecek bir işi yapan insanları cezalandırırlar. Buna karşılık diğer dinlerde  Tanrı bazı kimselere ne istediğini bildirir. İnsanlar da ona göre hareket ederler. Tanrı bildirilerini alan kimselere Farsçada “peygamber”, Arapçada “resul” denir.

Muazzez İlmiye Çığ - Kuran, İncil ve Tevrat’ın Sumerdeki Kökeni

allmesopotamia:

unpublished-notes:

First selfie in history of mankind by King Sargon II. It was taken by an iPhone 5BC.

Happy Friday.

allmesopotamia:

unpublished-notes:

First selfie in history of mankind by King Sargon II. It was taken by an iPhone 5BC.

Happy Friday.

"Demokrasi insanları ikiye ayırır. İşçiler ve işsizler. Çalışmaya vakti olmayanlar için ise bir yargıda bulunmaz”

Karl Kraus

Cosmos: a Spacetime Odyssey

Evrendeki enerjinin çoğu bu bilinmeyen kuvvete bağlıdır. Ona karanlık enerji diyoruz. Fakat bu isim de karanlık madde gibi yalnızca bilgisizliğimizden verdiğimiz bir kod adıdır. Tüm yanıtları bilmemenin bir mazuru yok. Yanlış olabilecek yanıtlara inanmaktansa, bilgisizliğimizi kabul etmek daha iyidir.

Neil deGrasse Tyson
Kozmoz: Bir Uzay-Zaman Yolculuğu (1. Sezon, 13. Bölüm)

“μηδὲν ἄγαν.”

—   

"Nothing in excess"

- Inscription from the temple of Apollo at Delphi.

(via ancientpeoples)

"Aşırıya kaçma"

- Delphi’deki Apollon tapınağından bir yazıt.

Yeni Platonculukta Uranos Kaos (para-rasyonel orjin) düzleminin, Kronos Theos düzleminin (akledilir evren) ve Zeus Kosmos'un (düzenlenmiş algılanır evren) tecessüm etmiş halidir.

“Gece lambasının göz kamaştırıcı ateşi tarafından cezbedilmiş olan gece kelebeği yapışkan bir yağ içinde ölmeye mahkumdur.”

—   Fernand Schwarz / Kadim Bilgeliğin Yeniden Keşfi

richard-miles-archaeologist:

Ancient Worlds - BBC Two
Episode 1 “Come Together”

Uruk - “the mother of all cities”.

Uruk was one of the most important cities in ancient Mesopotamia; an ancient city of Sumer -and later Babylonia, situated east of the present bed of the Euphrates river.  According to the Sumerian King List, it was founded by King Enmerkar sometime around 4500 BCE.

Uruk is considered the first true city in the world. It was home to 40.000 or perhaps 50.000 people, a population density unprecedented in human history.

In myth and literature, Uruk was famous as the capital city of Gilgamesh. The great epic poem The Legend of Gilgamesh contains a proud description of his city:

Go up, pace out the walls of Uruk.
Study the foundation terrace and examine the brickwork.
Is not its masonry of kiln - fired brick?
And did not seven masters lay its foundations?
One square mile of city, one square mile of gardens,
One square mile of clay pits, a half square mile of Ishtar’s dwelling,
Three and a half square miles is the measure of Uruk

PART I

Uruk, Iraq

(allmesopotamia gönderdi)

http://tufar.com/SanalBaba/Muazzez_Ilmiye_CIG/Muazzez_Ilmiye_CIG_Kuran_Incil_ulay_Tevratin_Sumerdeki_Kokeni.pdf