a R k e o l o g

zihnimdeki kazılardan çıkanlar

"Varolanların düzenli uyumunda kendini gösteren Spinoza’nın Tanrısı’na inanıyorum, insanların kaderiyle ve eylemleriyle ilgilenen bir Tanrı’ya değil" Albert Einstein

"Varolanların düzenli uyumunda kendini gösteren Spinoza’nın Tanrısı’na inanıyorum, insanların kaderiyle ve eylemleriyle ilgilenen bir Tanrı’ya değil" Albert Einstein

Modern Çatalhöyük; Masouleh, İran.

Bilimin Sınırları

Mehmet Ali Kılıçbay:

― Bu “bilmiyorum” lafı önemli bir laf. Bunun üzerinden biraz gitmek lazım. Şimdi bu fiziğin en önemli kanunlarından bir tanesi gravitasyon yasası. Newton’un biliyorsunuz çekim yasası. Niye cisimler birbirini çekiyor hâla bilinmiyor. Ama yasasını biliyoruz, yasasını yapıyoruz. Mesafesinin karesiyle ters orantılı, kütlesinin…

Ahmet İnam:

― Ama muhakkak bilinmesi gerekmiyor, bilim “niçin” sorusunu sormuyor.

Mehmet Ali Kılıçbay:

— Ama gerçekliğini bilmiyoruz. Niye çektiğini bilmiyoruz…

Ahmet İnam:

― Niçin çektiğini bilmiyoruz, ama nasıl çektiğini biliyoruz. Bilim orada kalıyor zaten.

Mehmet Ali Kılıçbay:

― Ama nasıl çektiğini matematik olarak biliyoruz. O kadarını biliyoruz.

Ahmet İnam:

― Ama niye çektiği konusunda bir sürü teoriler şimdi geliştiriliyor.

Mehmet Ali Kılıçbay:

― Var, bir sürü teoriler var ama hâla bu bilgi düzeyine gelmedi… Niye çektiğini bilmiyoruz, nasıl çektiğini de matematik olarak biliyoruz. Sadece matematik olarak biliyoruz. Matematik formülasyon olarak biliyoruz. Yani bunlar berbat şeyler. Bilimin bayağı sıkıntılı… gerçeğe ulaşmadaki büyük sıkıntılarından bir tanesi. Bilmediğimiz noktalar var. Bilemediğimiz noktalar var…

Ne Diyoruz Ne Anlıyoruz - Gerçek ve Gerçek Olmayan

Antik Roma’da bazı Tanrılar sosyal sınıflara karşılık gelirdi. Mars askerleri, Jupiter imparatorun da mensup olduğu hanedanlığı, Merkür ise tacir sınıfı temsil ederdi.
allmesopotamia:

Happy Friday :-)

allmesopotamia:

Happy Friday :-)

Sümer Dini ve İbrahimi Dinler

Sumer Tanrıları, insanlara ne istediklerini bildirmez; fakat hoşlarına gitmeyecek bir işi yapan insanları cezalandırırlar. Buna karşılık diğer dinlerde  Tanrı bazı kimselere ne istediğini bildirir. İnsanlar da ona göre hareket ederler. Tanrı bildirilerini alan kimselere Farsçada “peygamber”, Arapçada “resul” denir.

Muazzez İlmiye Çığ - Kuran, İncil ve Tevrat’ın Sumerdeki Kökeni

allmesopotamia:

unpublished-notes:

First selfie in history of mankind by King Sargon II. It was taken by an iPhone 5BC.

Happy Friday.

allmesopotamia:

unpublished-notes:

First selfie in history of mankind by King Sargon II. It was taken by an iPhone 5BC.

Happy Friday.

"Demokrasi insanları ikiye ayırır. İşçiler ve işsizler. Çalışmaya vakti olmayanlar için ise bir yargıda bulunmaz”

Karl Kraus